Ontwerp en Adviesburo                                                                    Uw vergunning is onze zorg!

Bouwkundig tekenwerk

Egutek, ontwerp en adviesburo verzorgt (technische) bouwtekeningen van elk soort bouwwerk of gebouw. EguTeK kan allerlei soorten tekeningen verzorgen. Bijvoorbeeld een ontwerptekening, bestektekening, werktekening, detailtekening, constructietekening of een installatietekening.